Audits and Inspections 2016

Date: 15 June 2016
Venue: Belehradska 54, Praha 2

Příprava na PV audit/inspekci (z pohledu auditovaného)
Středa 15. června, 9:00-17:00

  • Legislativní základ
  • Praktická část:

 Příprava na audit/inspekci
 Průběh auditu/ inspekce
 Jak se chovat a jak odpovídat
 Příprava CAPA


Jak provádět PV audit (z pohledu auditora)
Čtvrtek 16. června, 9:00-17:00

  • Legislativní základ
  • Praktická část:

 Příprava auditora na audit
 Vedení auditu
 Zpráva z auditu (včetně vyhodnocení nálezů)
 Příprava CAPA
 

<<

Top