Pharmacovigilance Seminar 2020

Co vám seminář přinese?

  • Ucelený přehled novinek ve farmakovigilanční legislativě a jejich dopadech pro každodenní práci

  • Příklady z praxe a ověřená řešení 

  • Příležitost konzultovat konkrétní situace s odborníky na evropskou farmakovigilanci

  • Certifikát pro Váš Training Record uznávaný farmakovigilančními inspektory

<<

Top